DemirDöküm Nitron Plus

DemirDöküm Nitron Plus

Nitron Plus Divar Tipi Hermetik Kombi

  • 3 ulduzlu məhsuldarlıq sinfi (Ekonomik)
  • Maksimum İsti Su Konfortu
  • Yüksək Məhsuldarlıq
  • Həftəlik Proqramlaşdırılabilən
DemirDöküm Atron

DemirDöküm Atron

Divar Tipi Hermetik Kombi

  • 3 ulduzlu məhsuldarlıq sinfi (Ekonomik)
  • Maksimum İsti Su Konfortu
  • Sessiz İşləmə
  • Mükafatlı Dizayn